Trwające prace

Drodzy abonenci,

poniżej podajemy listę miejscowości w których prowadzimy lub przewidujemy prace serwisowe na naszej infrastrukturze teletechnicznej.

Zespół GIGAinternet

Lokalizacja Rodzaj prowadzonych prac Rozpoczęcie Zakończenie
Gmina Zielonki, Gmina Michałowice, Gmina Iwanowice Planowane prace serwisowe 00:01
08/08/2024
08:00
08/08/2024