Trwające prace

Drodzy abonenci,

poniżej podajemy listę miejscowości w których prowadzimy lub przewidujemy prace serwisowe na naszej infrastrukturze teletechnicznej.

Zespół GIGAinternet

Lokalizacja Rodzaj prowadzonych prac Rozpoczęcie Zakończenie
Kraków-Nowa Huta, Nowa Huta Planowane prace związane z infrastrukturą sieci przesyłowej. 22.02.2024
03:00
Prace
zakończono